AUTOMÀTICS GURRI |  Automatització i robòtica industrial

Post venda


Seguint els estàndards de qualitat i servei de la nostra empresa, oferim un servei de post venda per tal d'assegurar el funcionament correcte de les nostres màquines al llarg de tota la seva vida útil.

Des de la posada en marxa al lloc definitiu de treball, passant per la formació dels operaris i tècnics de manteniment, fins a la fabricació i venda de recanvis i elements fungibles, ens assegurem de minimitzar les dificultats derivades del treball amb la màquina.
 
Automàtics Gurri